Saturday, 25 May 2013

Agama iaitu

Sedikit tazkirah  buat diri yang selalu lupakan tanggung Jawab  kepada Tuhan Azza wa Jalla.

Dengan nama Allah yang sangat Pemurah dan Pengasih.

>>>Agama iaitu

SEGALA HUKUM yang menghantarkan dia oleh Allah taala bagi setiap mukalaf melalui Rasulullah Sallallahualaihiwasallam.

Dikehendaki dengan segala hukum iaitu: Hukum Ibadah, Muammalat, Munakahat dan Jenayah Islam dan lainnya.

>>>Ibadah terbahagi kepada dua iaitu ibadah Zahir dan Bathin:

Ibadah Zahir terbahagi dua iaitu ibadah Badaniah dan Maliyah.

Badaniah iaitu ibadah yang kembali kepada badan seperti wajib solat dan wajib Puasa dan lain nya.

Maliyah iaitu Ibadah yang kembali kepada harta seperti Wajib Zakat dan sunat wakaf dan sedekah dan lainnya.

Berhimpun ibadah Badaniah dan Maliyah dalam satu ibadah iaitu Wajib Haji.

>>> Muamalat terbahagi kepada beberapa bahagian.

Jual Beli seperti halal Belian dan Haram Riba dan haram Judi dan haram menipu dan umpamanya.

Sewa menyewa dan gadai mengadai, Upah mengupah dan lainnya.

>>> Munakahat:
Halal Nikah dan Haram Zina dan lainnya.

>>> Jenayah Islam:
Hukum Hudud dan hukum Qisas dan hukum Diat dan Takzir dan umpamanya.

Firman Allah dalam Surah al Baqarah ayat 208 - 210:

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. (208)

Maka kalau kamu tergelincir (dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya Syaitan itu), sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (209)

(Orang-orang yang ingkar itu) tidak menunggu melainkan kedatangan (azab) Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan, bersama-sama dengan malaikat (yang menjalankannya), padahal telahpun diputuskan perkara itu (balasan azab yang menimpa mereka) dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan. (210)

>Tanda Agama itu ada empat:

>>> Sah Iktikad dengan iktikad Ahli Sunnah dan Jamaah.
>>> Benar qasad yakni Ikhlas dalam segala perbuatan.
>>> Mengerjakan segala tuntutan.
>>> Meninggalkan segala Larangan.

Firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 19 dan 20.

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. (19)

Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (wahai Muhammad), maka katakanlah: Aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Dan bertanyalah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab dan orang-orang yang Ummi (orang-orang musyrik Arab): Sudahkah kamu mematuhi dan menurut (agama Islam yang aku bawa itu)? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperolehi petunjuk dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan (dakwah Islam itu) dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat (tingkah laku) sekalian hambaNya. (20).

Wallahuaalam.

No comments:

Post a Comment