Tuesday, 29 May 2012

اجارة اسناد و شهادة سماع

اجارة اسناد و شهادة سماع
الى جامع الامام الترمذى  رحمه الله تعالى. 

Sanad Sunan/Jamik Tarmizi hamba( Mashadi bin Masyuti) ada tiga guru:
1) Sheikh al Musnid Husain Suraji kemudian Makki
2) Sheikh al Musnid Muhammad bin Yahya Aman asal Bakistani  al Makki
3) Sheikh Muhammed Awdh Mangqus Asal Libya kemudian Mesir yang saya dengar dari pembaca yang membaca didepan Sheikh, alhamdulillah secara penuh yang keseluruhan Hadithnya 3956.. Bersama dengan kitab elal di akhir kitab Jamik Tarmizi. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ولي المحدثين والصلاة والسلام على سيد المسندين ، وعلى اله واصحابه الناقلين ، ورضى الله عمن تحمل اسانيد المسلمين، وسار فى ركاب المحدثين الى يوم الدين. 

واقتداء بساداتنا القائلين : الاسناد من الدين فقد استجزت شيوخى المسندين رضى الله عنهم  اجمعين بما تحملوه من علوم الدين عن شيوخهم المسندين فاجازونى متفضلين بعدما اوصونى بسبيل المؤمنين والا امتنع من المستجزين الطالبين لانفاس السيد الامين؛ ان كانو  بشروطها قائمين. 

Dan sesungguhnya telah menuntut Ijazah akan daku ( sheikh Muhammed Awdh Mangqus) oleh Sheikh Al Mukarram Mashadi bin Masyuti maka aku ijazahkan akan dia dengan Jamik Imam Tarmizi Radiallahuanh selepas mendengarnya baginya atas ku secara kamil dan sesungguhnya sampai majlisnya 26 majlis di negeri Selangor Malaysia " mudah2an memelihara akan negeri ini oleh Allah dan negeri umat islam.
Bermula majlis daripada tanggal 18 mei 2012m sehingga 26 mei 2012m.

Dan sesungguhnya Aku terima/ tanggung akan Jamik Imam Tarmizi radiallahuanh secara dengar dengan bacaan selain ku atas tiga guru2 yang hebat dan musnidin ulama dan sesungguhnya telah menghimpun oleh Allah bagi ku tiga guru pada satu majlis dan sekelian mereka itu berpegang dengan asalnya dan demikian itu dalam 18 majlis di masjid Besar Kuwait " mudah2an memelihara oleh Allah akan negeri Kuwait dan negeri umat islam lainnya". Yg telah aku keluputan daripadanya 3 majlis daripada awalnya sehingga hadith 560 dengan sebab kelewatan penerbangan satu hari penuh.

Maka membaca Hadith akan daku Jamik Imam Tarmizi oleh:
1) al Hafiz Thanaullah bin Isa Khan al Madani al Bakistani.
2) al Muhaddith anak Muhaddith al Alamah Abdul Wakil bin Abdil al Haq al Hashimi.
3) al Muhaddith al Musnid Muhammad Israeil bin Muhammad Ibrahim an Nadawi.
Dan sekelian Musnidin yang tiga ini selagi akan datang:
1)Telah mencerita Hadis akan Kami oleh AlHafiz Thanaullah, telah mengkhobar hadith akan kami oleh Al Hafiz Abdullah ar Rubri, telah mengkhobar Hadis akan kami oleh @Abdul Jabbar alGhaznuwi.
2) dan telah mencerita Hadis akan kami oleh Al Alamah Abdul Wakil: telah mengkhabar hadith akan kami oleh Bapa ku muhaddith Haramain Sheikh Abdul Haq bin Abdul Wahid al Hashimi: telah mengkhobar Hadith akan Kami oleh@ Abu Saeid Muhammad Hussin alBatalui 
3) telah mengkhobar hadith akan kami oleh al Musnid Muhammad Israeil : telah mengkhobar akan kami oleh Abdul Jabbar as Sakrawi , telah mengkhobar hadith akan kami oleh @ Ahmadullah al quraisi ad Dahlawi ح dan telah mengkhobar hadith akan kami secara Aali oleh @Sheikh Abdul Hakim al Juuuri secara baca dari mula sehingga akhirnya.

Berkata kelima2 mereka :
Telah mengkhobar hadith akan kami oleh 
(3) Nazir Hussin Ad Dahlawi sekeliannya, akhbarana
(4) Muhammad Ishaq ad Dahlawi akhbarana 
(5)Shah Abdul Aziz bin Wali Allah Ahmad bin Abdur Rahim ad Dahlawi akhbarana 
(6)bapa ku secara dengar setengahnya dan ijazah bagi yang tinggal lagi serta sempurna yang tinggalnya atas penggantinya akhbarana 
(7)Abu Tahir bin Ibrahim al Kurani al kurdi, qiraatan setengahnya dan ijazah bagi selainnya akhbarana 
(8)Husin bin Ali al Ajmi akhbarana 
(9)Muhammad bin Aala Al Babali secara dengar atasnya bagi kebanyakannya dan ijazah bagi selainnya drpd
(10) Salim as Sanhuri akhbarana 
(11) an Najmu al Ghaiti akhbarana
(12) Zakariya Al Ansari secara dengar atasnya bagi beberapa majlis dan yang baqinya secara ijazah akhbarana
(13) Muhammad Bin Ali al Qayati akhbarana
(14) Abu Fath Abdul Malik al Karuhi akhabarana
(15) Mahmud bin Qasim al Azdi akhbarana
(16) Ahmad bin Abdil Somad al gharji sekeliannya dan
@    Abdul Azizi bin Muhammad At Teryaqi daripada awalnya sehingga manaqib ibni Abbas
@.   Ubaidillah bin Ali ad Dahan bagi yg Baqinya berkata sekelian mereka itu akhbarana
(17) Abdul Jabbar bin Muhammad al Jarahi al Marwazi akhbarana 
(18) Muhammad bin Ahmad Mahbubi akhbarana
(19) Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at Tarmizi sekeliannya dan elal kecil.

Dan telah meriwayat sheikh Muhammed Awdh Mangqus dengan ijazah Ammah dari tidak sorang bersambung


Sent from my iPad

No comments:

Post a Comment