Thursday, 20 March 2014

Maksiat

Maksiat:

Satu kesalahan jika dilihat pada dirinya, tetapi bila dilihat daripada pihak datangnya dan kesannya yang membawa kebaikan itu terlebih baik seperti seorang perempuan yang di kenali dengan al Juhanniah dimana taubatnya di sebut Nabi saw mampu menghapuskan dosa 70 orang drpd ahli madinah.
Mafhum hadith……..

Sedikit sarapan pagi ni buat diri hamba yang jahil lagi bebal, semoga Allah kurniakan kekuatan taat buat diri ku dan muslimin sekelian.

بسم الله الرحمن الرحيم

Kalam hikam ibnu Athaillah rahimahullah :

معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً
Ertinya: maksiat yang mempusakai ia akan kehinaan dan iftiqar/berkehendak keampunan Allah, (maka keluar hamba itu daripada dirinya dan kembalilah ia kepada tuhannya) terlebih baik daripada taat yang mempusakai ia akan kehinaan dan kebesaran (maka keluarlah hamba itu daripada sifat ubudiah kepada mendakwa sifat rububiah) maka inilah(maksiat yang mempusakai ia akan kehinaan dan iftiqar) iaitu maksiat yang mempusakakan sifat ubudiah dan iaitu terlebih mulia sifat kehambaan.

Syarah oleh Tok ku:
Kesimpulannya : bahawa sanya tiada diperoleh kebajikan dalam taat yang melazimkan daripadanya barang yag membinasakan sifat ubudiah kerana bahawa sanya membathalkan akan dia seperti yang tiada keburukan daripada maksiat yang melazimkan akan hamba itu sifat ubudiah kerana bahawa sanya ia menghapuskan kepada maksiat.

Dan kata Sayyid Abi Madyan ra. Bermula inkisar/sedih hati orang yang maksiat itu terlebih baik daripada takabbur orang yang taat.
Maka apabila berdosa hamba maka mempusakai akan dia oleh dosanya kehinaan dan iftiqar maka adalah ia hamper kepada tuhan yang bersifat Ghafar dan apabila taat ia maka mempusakai akan dia taatnya kemulian dan kebesaran maka adalah ia hamper kepada api neraka.
Maka inilah iktibar/pengajaran drpd maksiat yang mempusakai hampir itu terlebih baik daripada taat yang mempusakai jauh.

Dan barang siapa berdosa maka hendaklah dia minta ampun maka bahawa sa minta ampun itu adalah ia menyentosakan daripada Azab neraka.

Maka tersebut dalam hadith Dailami ra.

Bermula hamba itu sentosa ia daripada azab Allah iaitu barang yang meminta ampun ia kepadaNya.

Dan kata '3Arsyi adalah sheikh al-Mur'3asyi ra. Memuliakan orang yang derhaka terlebih banyak daripada memuliakan orang yang kebaktian maka dikata orang baginya maka katanya bahawa sa zahir bagi ku daripada orang yang taat itu memuliakan dirinya dan takabbur pada taatnya dan daripada orang yang maksiat itu menghinakan dirinya dan ihtikarnya maka Aku mengerjakan dengan sekira-kira barang yang dalam bathinnya.

Dan cetra: Sya3'bi daripada Kholid bin Aiyyub katanya: bahawa sa seorang lelaki adalah ia daripada bani Israeil dikata baginya khali'3e bani israeil kerana banyak pasidnya maka lalu ia dengan seorang daripada bani israeil dikata baginya 3abid bani israeil, diatas kapala 3abid itu awan yang menaungi dia maka kata Khali3e dalam dirinya, Aku Khali3e bani israeil dan ini 3abid bani israeil maka jikalau aku duduk kepadanya mudah2an Allah memberi rahmat akan daku dengan sebabnya maka duduk ia kepadanya maka kata 3abid di dalam dirinya Aku 3abid bani israeil dan ini Khali3e bani israeil duduk ia kepada aku memeliharakan diriku daripadanya maka katanya berdirilah engkau daripada ku maka diwahyukan Allah kepada Nabi demikian zaman itu suruh oleh mu keduanya maka memulai keduanya amal maka sa nya telah Aku ampunkan bagi Khali3e dan kebinasaan amal 3abid maka berpalinglah awan itu di atas kepala Khali3e.

Kata Harith al-Muhasibi dan hanya sungguhnya yang dikehendaki Allah subhanahu wa taala daripada segala hambanya itu hati mereka itu maka adalah anggota mereka itu mengikut bagi hati mereka itu.

Dan ketahui oleh mu bahawa sa jikalau engkau lihat kepada ta'thir asbab yang terbit daripada mu dan engkau lihat akan dia bagi mu dan berdiri engkau sertanya maka adalah demikian syurga daripada mu dan jikalau engkau tilik kepada segala af3al daripada sekira-kira yang berbuat dia maka engkau dapat tauhid perbuatan jak taala yang amat kuasa maka bahawa hak taala itu wahid dan tiada atasnya dalam hakkiah zaid daripada sekira-kira ia jua dan iaitu atas tiap-tiap satu kuasa maka maha suci yang memberi nikmat atas segala wujud dengan menjadikan mereka itu daripada 3adam dan kurnia mereka itu dalam wujud mereka itu hingga selama-lamanya.

wallahuaalam.

No comments:

Post a Comment