Wednesday, 20 July 2011

kuliah 21 Julai 2011

kuliah 21 julai
dhuha subang permai.
Zhohor kitab azkar di Wisma tani.
Magrhib di Masjid Jumhuriyah kitab Hadis 40.
Esha di Muttaqun kitab Lumma,..

No comments:

Post a Comment