Wednesday, 8 June 2011

kuliah 9jun 2011


Dhuha Hadis Bukhari jam 9 hingga 1145pagi.
Zhohor di MAS Subang kitab Faredah.
Jam 630 ptg hadis Bukhari hingga jam 8mlm
Magrhib Taman Medan kitab Hadis 40
Esha kitab Al Lumma di Muttaqun...

No comments:

Post a Comment