Wednesday, 1 June 2011

Kuliah 2 jun 2011

Dhuha Cuti
Jam 10 pagi kuliah hadis Bukhari bersama muhaddith Musnid Awadh Manqush dari Mesir.
Zhohor di Wisma Tani kitab Azkar.
Magrhib di Surau at Tayyibah kitab Minhajul Abidin.
Jam 830malam ke pengajian hadis hingga 10 malam
 

No comments:

Post a Comment